1-خيار را شسته و با پوست رنده كنيد ماست را با كمي آب رقيق كرده و نمك مخلوط كنيد
2- هسته هاي خرما را جدا كنيد و به ماست و خيار اضافه كرده و در ظرف مناسب ريخته و همراه غذا سرو كنيد.

نكته:
اين پيش غذا مخصوص استان كرمان مي‌باشد.