پاپ كورن را كف ظرف ريخته و روي آن فلفل‌دلمه‌اي خلالي ريز خرد شده و پنير پيتزا و نمك و فلفل ريخته و در فر قرار دهيد تا فقط پنير آب شود و كمي طلايي رنگ شود.