1)رشته های برنجی را به مدت 15 دقیقه خیس کرده طبق دستورالعمل روی بسته عمل کرده و سپس آبکش نمایید.
2)میگو ها را به مدت 10 دقیقه خیس کرده وسپس آبکش نمایید.اسفناج ها را شسته و ساقه های سفت را جدا کنید.
3)روغن را در ماهیتابه نچسب حرارت دهید و سیر را یه مدت 1 دقیقه تفت دهید ،خمیر کاری را اضافه کرده و حدود 30 ثانیه دیگر تفت دهید ،میگو ها را خیس کرده و داخل ماهیتابه ریخته و به مدت 30 ثانیه بیشتر تفت دهید.
4)اسفناج را اضافه کرده و به مدت 1 تا 2 دقیقه سرخ کنید تا برگ ها مقداری پژمرده و نرم شوند.
5)شکر و سویا سس را داخل غذا ریخته ،سپس رشته را اضافه کرده و به طور کامل هم بزنید تا خوب با محتویات ماهیتابه مخلوط شود.غذا را بلافاصله سرو نمایید.

نوش جــــــان!!!