1. 5 ماده اول را در همزن ریخته و باهم مخلوط کنید تا صاف شود.
2. به آرامی روغن زیتون را نیز به آن اضافه کنید و به مقدار دلخواه نمک و فلفل زده و سرو کنید.