4ماده اول را به صورت لایه لایه در ظرف بچینید.
روغن و 9 ماده دیگر را با هم مخلوط کرده و روی میگوها بریزید. در ظرف را گذاشته و در یخچال قرار دهید.