ابتدا سيب زميني را به تيکه هاي کوچک خرده کرده و در روغن سرخ ميکنيم بعد قبل از اينکه کاملا" سيبها سرخ شود پياز را اضافه ميکنيم تا سرخ شود سپس زرد چوبه را ريخته وهم مي زنيم بلا فاصله رب را اضافه کرد و مخلوط را يک بار کاملا" هم زده بعد گوجه و باميه را که قبلا" خرد کرده ايم به آن اضافه ميکنيم وبه مدت 2 الي 3 دقيقه صبر کرده و 2 پيمانه آب به اين مخلوط اضافه ميکنيم و سپس نمک و فلفل را اضافه ميکنيم و درب قابلمه را بمدت 10 الي 15 دقيقه ميگذاريم تا کاملا" پخته شود و در آخر 2 عدد تخم مرغ را که هم زده ايم به آن اضافه ميکنيم. اشکنه ما آماده است نوش جان.
البته اين غذا بدون باميه هم مي شود پخت کرد.