1. سیب‌زمینی را در دمای 400 درجه به مدت 1 ساعت در فر می‌گذاریم.
2. سیب‌زمینی را نصف می‌کنیم. شیر، خامه ترش، و دوغ را با هم ترکیب مي‌کنیم تا به صورت خمیر در آید.
3. چهار مواد دیگر را به آن اضافه می‌کنیم. مخلوط رابه طور مساوی در سیب‌زمینی مي‌ریزیم.
4. آن‌را در ورق پخت، گذاشته پنیر را روی آن می‌ریزیم و در 400 درجه به مدت 12 دقیقه در فر می‌گذاریم. بعد آن‌را سرو می‌کنیم.