6 مواد اول را با هم ترکیب می کنیم 1 قاشق از مخلوط سیب زمینی را در روغن بریزید و با ذرت بوداده خرد شده، و کره ترکیب می کنیم انرا در 325 درجه به مدت 1 ساعت و 20 دقیقه در فر می گذاریم.