5 ماده اول را با همزن در کاسه ای مخلوط کنید تا زمانیکه مخلوط صاف شود.
نصف مخلوط پنیر را در کاسه ریخته و روی آن را حدود نصف پستو بریزید مجددا مخلوط پنیر را ریخته و درب آن را گذاشته و 8 ساعت در یخچال قرار دهید.ظرف را برعکس کرده تا مخلوط از آن بیرون بیاید.با چاشنی و باگت سرو کنید.