1.فر را در دمای 450 درجه روشن کنید.
2.گوجه فرنگی را با سیر و فلفل سیاه در یک کاسه کوچک مخلوط کنید. نانها را به ترتیب گذاشته و با قلمو روی آنها را روغن بزنید.
3.سپس از مخلوط گوجه فرنگی به طور مساوی روی هر کدام از آنها بریزید.و به همین ترتیب پنیر فتا ، زیتون و فلفل بریزید.
4.نانها را در فر به مدت 7-8 دقیقه بگذارید. روی آن را با شاهی تزئین کرده و سرو کنید.