1.سیب زمینی را ابپز می کنیم و نمک راروی ان بپاشید. ماهی قزل آلا و لوبیا سبز را روی سیب زمینی می گذاریم وبه مدت 6 دقیقه انرا بخار پز کنید.
2. می گذاریم مخلوط سیب زمینی، لوبیا و ماهی قزل آلا خنک شود. روغن زیتون و آب لیمو،نمک و فلفل را با هم ترکیب می کنیم و به مخلوط اضافه می کنیم.