1.برش های pancetta را درکاغذ فویل گذاشته و به مدت 8 تا 10 دقیقه در فر با درجه 450 قرار دهید تا طلایی شوند.
2.گلابی ها را برش داده روی هر کدام از برشهای گلابی یک pancetta گذاشته
3.سپس روی آن ها فلفل و پنیر ریخته و در آخر عسل را به آن اضافه کنید.
در صورت دلخواه با آویشن سرو کنید.