3ماده اول را در قابلمه ای ریخته و روی حرارت گذاشته تا بجوشد سپس حرارت را کم کرده و اجازه دهید حدود 25 الی 30 دقیقه روی گاز باقی بماند.
روی نان برش های عمودی زده و در هر برش 2 کوفته قرار دهید.با ترشی سرو کنید.