همه مواد را به جز بامیه با هم ترکیب کرده و در کیسه ای در یخچال به مدت 48 تا 72 ساعت قرار دهید.سپس مخلوط را روی بامیه ریخته و سرو کنید.