4ماده اول را در کاسه ای با هم مخلوط کنید.گوجه فرنگی ها را در بشقاب بچینید.و به طور مساوی به آنها نمک و فلفل بزنید.روی همه آن را با مخلوط درست کرده بپوشانید.