5ماده اول را با هم مخلوط کرده و با کمی روغن در آرام پز بریزید.
سپس درب آن را گذاشته و با حرارت بالا حدود 2 ساعت بپزید.تکه های مرغ را به قطعه های کوچک تقسیم کنید.و با نان و به همراه تاپینگ سرو نمایید.