پیاز و فلفل را 5 دقیقه تفت دهید.سیر اضافه کرده بعد از یک دقیقه هم زدن تابه را از روی حرارت بردارید.
مخلوط پیاز را در اجاق گاز الکتریکی ریخته پنیر آبی و بقیه مواد را نیز به آن اضافه کنید.درب آن را به مدت 1ساعت بگذارید و تا زمانیکه پنیر ذوب شود حرارت دهید وگاهی هم بزنید.