1.فر را در دمای 400 درجه روشن کنید.
2.سیر و پیاز را در خرد کن ریخته تا زمانیکه کاملا خرد شوند.سپس 1/4 فنجان Parmigiano Reggiano و 4 ماده دیگر را نیز اضافه کنید تا کاملا صاف شود.
3.کنگر فرنگی را درشت خرد کنید مخلوط را در سینی آغشته به اسپری آشپزی ریخته و باقیمانده پنیر را به طور مساوی روی آن ریخته به طوریکه همه قسمتهای آن را بپوشاند سپس در فر با درجه 400 به مدت 15 دقیقه قرار دهید. به همراه نان باگت سرو کنید.