1.آب را بجوش می اوریم سیب زمینی را بان اضافه می کنیم تا بپزد.
2.مواد باقی مانده به جز کاهو رابا سیب زمینی ترکیب کرده و در میکسر می ریزیم خامه را اضافه می کنیم و کاهو را روی ان می ریزیم.