1.فر را در دمای 350 درجه روشن کنید. بر روی سینی مخصوص فر شیرینی ها را قرار داده و روی آنها را با پنیر بپوشانید.
2. سپس فلفل قرمز پوست لیمو،بادام خرد شده را نیز روی آن بریزید و در فر به مدت 5 تا 6 دقیقه قرار دهید. یا تا زمانیکه نیر ذوب شود.