به ترتیب نصف گوجه فرنگی، یک قطعه پنیر و دوباره یک نصف گوجه فرنگی را در سیخ قرار دهید.
با همزن بقیه مواد را با هم ترکیب کنید و نمک و فلفل را به اندازه دلخواه به آن اضافه کنید.