فر را در دمای 350 درجه روشن کنید.
8ماده اول را در یک کاسه بزرگ مخلوط کرده و خوب هم بزنید.کنگر فرنگی را به آن اضافه کنید. مخلوط را در سینی مخصوص فر که به اسپری آشپزی آغشته کرده اید بریزید و سپس در فر به مدت نیم ساعت قرار دهید.تا زمانیکه کنگر قهوه ای رنگ شود.