1.در یک کاسه پودر فلفل قرمز،نمک و پونه را مخلوط کنید و آن را روی ماهی بریزید.
2.روغن زیتون را در تابه روی حرارت متوسط داغ کنید ماهی را داخل تابه بگذاريد و هردو طرف آن را چند دقیقه سرخ کنید.