11.1 ماده اول را در کاسه‌ای با هم ترکیب کنید و خوب هم بزنید و کنار بگذارید.
2.برش‌های ماهی را تا جايي كه مي توانيد نازك كنيد و در بشقاب بگذاريد.
3. از سسي كه درست کرديد روی ماهي‌ها بریزید.
4. چند قطره از روغن کنجد و سس سویا روی آن بریزید و سرو کنید.