1. فر را در دمای 400 درجه روشن کنید.
2. هشت ماده اول را با هم مخلوط کنید.
3. بيست دقیقه در فر قرار دهید.
4. سپس ماهی‌ها را روی مخلوط گوجه‌فرنگی بگذارید و روی آنها نمک، فلفل و روغن بزنید.
5. روی ظرف را بافویل پوشانده و 20 دقیقه در فر قرار دهید یا تا زمانی‌که ماهی‌ها کاملا پخته شوند، به طوری‌که چنگال به راحتی در آن ها فرو رود.