1. تن ماهی را 20 دقیقه بجوشانید و بعد از این‌که داغیش رفت، بگذارید داخل یخچال تا خنک شود و بعد از آن روغن آن را بیرون بریزید، برای این کار با قاشق روی تن ماهی فشار دهید تا روغن آن کاملا بیرون ریخته شود.
2. تخم‌مرغ‌ها را آب‌پز کرده و آن‌ها را هم بگذارید و بگذارید داخل یخچال تا مقداری خنک شوند.
3. نان تست‌ها را رویشان مایونز بریزید و در تمام سطح نان بمالید و بعد مقداری تن ماهی ریخته و تخم‌مرغها را هم حلقه حلقه کنید و روی نان تستها چیده و بعد نان بعدی را هم که قرار هست روی مواد قرار بگیرند را مایونز بریزید و بعدش نوش جان کنید.