تهیه: تمامی مواد را با هم مخلوط کرده . سوپ الیت را با 2 لیوان آب مخلوط کرده .30 دقیقه بعد آمادست .