برنج پخته و سبزي هاي خرد شده را با دو عدد از تخم مرغها و به مقدار لازم نمك و فلفل و زعفران مخلوط كرده چرخ كنيد. از مخلوط حاصل توپهاي كوچك درست كرده با انگشت سوراخ كوچكي در توپ ايجاد كرده و در آن پنير پيتزا بريزيد و مجدد توپ را گرد كنيد. حال توپهاي پلو را در يك عدد تخم مرغ زده شده غلطانده و در آرد سوخاري برده و در روغن سرخ كنيد