کوینولا را با توجه به دستور روی بسته آن بپزید .لوبیا پخته شده وگوجه فرنگی و پیازچه را روی حرارت قرار دهید روغن، آب لیمو، فلفل قرمز را نیز اضافه کرده هم بزنید تا گرم شوند.روغن را داغ کنید و ماهی را در آن سرخ کنید .ماهی ها را با کوینولا و مخلوط سبزیجات و پیاز سرو کنید.