گریل را آماده کنید.
8 ماده اول را با مخلوط کن با هم ترکیب کنید تا زمانیکه صاف شود.به استیک ها نمک و فلفل بپاشید و در قفسه گریل پوشش داده شده به اسپری آشپزی به مدت 5 دقیقه هر دو طرف آنها را گریل کنید.
با چاشنی ریحان خرد شده و لیمو سرو کنید.