5ماده اول ( یک قاشق زیره) را با هم ترکیب کرده در کیسه های زیپ دار ریخته و ماهی ها را در آن بگذارید سپس حدود 45 دقیقه در یخچال بگذارید.گشنیز و مواد دیگر(یک قاشق زیره) را در ظرفی ترکیب کنید.ماهی را از یخچال بیرون آورده . و مواد را به آن بمالید.روغن را در تابه داغ کرده دو طرف ماهی را 6 دقیقه درآن سرخ کنید. به همراه قاچ لیمو و پشنیز سرو نمایید.