ماهی ها را درظرف چرب شده قرار دهید.
در یک کاسه کوچک سس مایونز،خامه ترش،پنیر پارمسان و ریحان را ترکیب کرده و روی ماهی ها بریزید.
مقداری گردو روی ماهی ریخته و سپس ماهی ها را در فر با درجه 425 و به مدت 10 الی 15 دقیقه قرار دهید.