فر را در دمای 425 بگذارید.
برای درست کردن کرم، 8 ماده اول را در کاسه ای کوچک مخلوط کنید.
برای آماده tacos، زیره سبز و 5 ماده بعدی را در یک کاسه مخلوط کنید .
مقداری مخلوط ادویه را به طور مساوی به ماهی ها زده و در ظرف پوشیده به اسپری آشپزی گذاشته سپس به مدت 9 دقیقه در فر قرار دهید. یا تا زمانیکه ماهی ها پخته شوند
ماهی ها را به قطعات کوچک تقسیم کرده و در بشقاب ها به طور مساوی گذاشته و با کلم خرد شده و کِرِم درست کرده سرو نمایید.