1. ماکارانی را طبق دستور روی بسته آن بپزید و سپس در صافی بریزید تا آب آن تخلیه شود.
2. ماکارانی و بقیه مواد را به تابه اضافه کنید و آن ها را با هم تفت دهيد.
3. مي‌توانيد مواد را به صورت سرد به ماكاروني اضافه كنيد.