12 ماده اول را با هم مخلوط کنید.هر دو طرف ماهی ها را مقداری نمک و فلفل بزنید و در قفسه گریل پوشیده به اسپری آشپزی بگذارید ماهی ها را حدود 8 الی 10 دقیقه گریل کنید و در آخر با سس سرو نمایید.