1. كباب‌پز يا فر را از قبل گرم كنيد.
2. قارچ‌ها را بشوييد، خشك كنيد و در سيني فر بريزيد.
3. فلفل قرمز، نمك و سير را مخلوط كنيد و يكدست روي قارچ‌ها بپاشيد و روغن زيتون را هم بريزيد.
4. با شعله بالاي فر يا در كباب‌پز با فاصله 8 تا 10 سانتي‌متر از شعله به مدت 8 تا 10 دقيقه كباب‌شان كنيد تا نرم شوند.
5. ريحان را روي آن بپاشيد و فورا سرو كنيد.