1. در ظرفى پودر شير و آب را با هم مخلوط كرده و هم بزنيد تا كاملا حل شود.
2. ظرف را روى حرارت گذاشته تا گرم شود و وقتى گرماى آن به حدى رسيد كه دست را نسوزاند، حرارت را خاموش كنيد.
3. در گرم‌ترين جاى خانه پتويى را پهن كنيد و ظرف شير را وسط پتو گذاشته و ماست را كم كم با قاشق به ظرف شير اضافه كرده و آرام با قاشق در شير مخلوط كنيد و در ظرف را ببنديد. پتو را روي ظرف بكشيد و 4 تا 5 ساعت استراحت دهيد.
4. ماست بايد خوب بسته باشد، پس ظرف ماست را 1 ساعت در فريزر استراحت دهيد تا دماى آن سريع كم شود و بعد از آن هم 4 تا 5 ساعت در خود يخچال تا حسابى سرد و لذيذ شود.


* من از شير خشك نيدو استفاده كردم.