شیر، چیا، شهد و جوز را با هم ترکیب می کنیم و در حدود 10 ساعت در یخچال می گذاریم تا خنک شود. سپس با هر ميوه دلخواه سرو مي‌كنيم.