سیر و رزماری را با هم چرخ می کنیم لوبیا و 4 مواد دیگر را بان اضافه می کنیم.بعد روغن زیتون را اضافه می کنیم تا مخلوط صاف شود 1 ساعت در یخچال می گذاریم و با کراکر،خیار،زیتون شکم پر،انرا سرو می کنیم.