1.مرغ‌ها را در كيسه‌اي بريزيد.
2. پوست ليمو، آب‌ليمو، روغن، آويشن، فلفل، نمك و سير را با هم مخلوط كنيد و روي مرغ‌ها بريزيد.
3. درب پاكت را ببنديد وتکان بدهید و به مدت 30 دقيقه در يخچال بگذاريد.
4. شعله بالاي فر را روشن كنيد.
5. مرغ را از پاكت در آوريد و در سيني فر بچينيد.
6. مواد را در پاكت نگه داريد و سيني را با فاصله 10 تا 12 سانت از شعله بالا 6 دقيقه در فر بگذاريد تا مرغ كمي برشته شود.
7. مرغ‌ها را زير و رو كنيد، كمي از مواد داخل پاكت را روي‌ آن‌ها بماليد و 6 دقيقه ديگر در فر بگذاريد.


* شما مي‌توانيد اين غذا را با سالسا و ليموترش تازه سرو كنيد.