1. شكر، آرد، شير، تخم مرغ و نمك را روی حرارت می گذاریم تا زمانی که غليظ شود. از روی حرارت بر می داریم. کره بادام زمینی و موز و وانیل را به آن اضافه می کنیم.
2. بادام زمینی و ویفر وانیلی را با آن ترکیب می کنیم. مخلوط رادر ظرف می ریزیم و روی آن را با مخلوط پودینگ و مخلوط بادام زمینی باقی مانده تزیین کرده و 2 تا 24 ساعت در یخچال می گذاریم.