1. هویج را در روغن سرخ کنید.
2. فلفل دلمه‌ای، سیر را همراه با پیاز سرخ کنید.
3. مانند ماکارونی معمولی مایه گوشتی را تهیه كنيد.
4. هویج سرخ شده و فلفل دلمه‌اي را به مایه گوشتی اضافه كنيد و از روی حرارت بردارید.
5. ماکارونی را بپزید و از مایه گوشتی مخلوط با هویج و فلفل دلمه‌ای روی آن بریزید.