1-ماکارانی یا نودل را طبق دستور روی بسته بپزید.
2-کلم بروکلی را نیز به آب جوش اضافه کنید سپس قابلمه را در صافی بریزید.
3-کره را داغ کنید مرغ را به آن اضافه کنید هم بزنید تا پخته شود.
4-سپس سوپ، شیر، پنیر، فلفل سیاه و مخلوط نودل یا ماکارانی را نیز اضافه کنید و هم بزنید تا زمانی که داغ شود.
5-در آخر پنیر را روی آن بریزید.