1. چغندر، سركه، شكر و نمك را مخلوط كنيد، چند ساعت صبر كنید تا سركه رنگ بگیرد، سپس آن را صاف كنید.
2. بال‌ها را در مخلوط پیاز، روغن مایع و سركه حداقل یك ساعت بخوابانید.
3. هنگامی كه بال مرغ رنگ قرمز به خود گرفت، آن را به سیخ بكشيد و كباب كنید.

* به جای چغندر از كلم بنفش هم می‌توانید استفاده كنید.
* برای پخت بهتر، روی بال‌ها با چاقو 2 شكاف در هر طرف ایجاد كنید.
* هنگام كباب كردن بال، آن را زود به زود برگردانید تا كاملا مغزپخت شود.