1. ابتدا کلیه مواد را به‌جز لیمو ترش داخل قوری شیشه‌ای و یا یک لیوان می‌ریزیم، این مواد برای 4 لیوان کافی بوده و می‌توان این حجم از مواد را داخل 4 لیوان تقسیم کرد.
2. بعد از اضافه کردن آب 90 درجه سانتی‌گراد( آب جوش را حدود 1 دقیقه از روی حرارت برمی‌داریم تا دمای آن پایین بیاید) می‌گذاریم تا شربت دم بکشد.
3. اگر در لیوان این نوشیدنی را آماده می کنید بهتر است نصف لیوان را از آب پر کنید و روی آن یک در پوش یا نعلبکی بگذارید تا بخوبی دم بکشد.
4. بعد از دم کشیدن می‌توانیم نوشیدنی را صاف کنیم و یا همراه با گلها و با اضافه کردن مقداری آب‌لیموترش و یخ سرو می‌کنیم.