1. هسته خرماها را درآوريد.
2. همراه با روغن مایع در چرخ بریزید.
3. بعد از آن که خرماها چرخ شد، کره غیرلبنی و دارچین را به آن بیفزایید.
4. روی حرارت قرار دهید.
5. آرد را الک کنيد. روی حرارت قرار دهيد.
6. مقداری روغن مایع به آن اضافه کنید، تا رنگ آن طلایی شود.
7. خرما را روی ورقه فویل قرار دهيد. مخلوط آرد و روغن را روی آن بریزید و صاف کنید.
8. مواد را رل کنید و فویل را دور آن بپیچید.
9. به مدت ۴ ـ ۳ ساعت داخل یخچال قرار دهید. سپس آن را برش دهيد.