1-نودل را در آب جوش به مدت 7 دقیقه بپزید. سپس سویا را به مدت 1 دقیقه به آن اضافه کنید. آنها را در صافی ریخته تا خشک شوند. هویج، پیاز، گشنیز، و شیلی را به آن اضافه کنید و هم بزنید.
2-قابلمه ی پوشش داده شده با اسپری آشپزی را روی حرارت متوسط گذاشته میگو را به همراه نمک و فلفل به آن اضافه کنید تا زمانی که میگو سرخ شود. سپس آن را با نودل مخلوط کنید.
3-آب پرتقال و باقی مواد را در یک کاسه با مخلوط کن هم بزنید و درآخر مخلوط به دست آمده را روی مخلوط نودل بریزید.