1. همه مواد به جز کره و شربت را با هم ​​مخلوط می کنیم.
2. دو قاشق چای‌خوری کره رادر تابه می ریزیم و خمیر را در آن سرخ می کنیم و پنکیک را با شربت و کره سرو می کنیم.