1- به كمك غذاساز، هاون يا چرخ گوشت بادام را پودر كنيد. 4-3 قاشق غذاخوري شير اضافه كنيد تا خمير نرمي به دست آيد.
2- در يك كاسه كوچك كمي شير را به آرد برنج اضافه كنيد تا به صورت خمير شل درآيد.
3- باقي شير را همراه شكر در يك قابلمه روي شعله متوسط بگذاريد تا به جوش آيد. مخلوط شير و آرد برنج را در قابلمه بريزيد. شعله را كم كرده و مدام مايه را با قاشق چوبي هم بزنيد. مايه را آنقدر روي شعله نگه داريد تا به غلظتي برسد كه روي قاشق چوبي بماسد.
4- خمير بادام را اضافه كرده و روي شعله كم 20 تا 25 دقيقه آن را بپزيد. در اين مرحله هم مايه را دائم هم بزنيد تا غليظ شود. كشكول را در كاسه‌هاي سرو ريخته و در يخچال بگذاريد تا سرد شود. پودر پسته را روي دسر پاشيده و سرو كنيد.