1. تمام این مواد را با هم مخلوط كنيد.
2. کمی مالش دهيد.
3. براي این مایه کوفته ریزه درست كنيد. ممکن است کوفته‌ها را کمی در روغن سرخ کنيد یا همان‌طور خام به‌کار ببريد.
4. روی میز را کمی آرد بپاشيد.
5. مقداری از خمیر را بردارید و روی میز به شکل مستطیل باز كنيد.
6. روی نصف خمیر را خانه‌های چهارگوش بكشيد، روی هر خانه را یک عدد کوفته ریزه قرار دهيد.
7. نصف دیگر خمير را روی آن بگذاريد و با دست اطراف کوفته‌ها را کمی فشار دهيد. طوری‌که هر دو خمیر به هم بچسبند.
8. خمیر را چهارگوش، چهارگوش ببريد.
9. خمير‌هاي کوچکی که در وسط آن گوشت( کوفته ریزه) وجود دارد بدست می آید.
10. باید دقت کنيد اطراف خمیر کاملا به‌هم چسبیده باشد.
11. ظرفی را آب كنيد. کمی نمک در آن بريزيد. روی آتش بگذاريد، تا جوش بیاید.
12. خمير‌ها را در آب جوش بياندازيد تا چند جوش بزند و خمیر پخته شود.
13. آن‌ها را در صافی بريزيد، تا آب آن برود.
14. یک ظرف نسوز را آماده كنيد. ته ظرف را کمی سس سفید بريزيد.
15. روی سس سفید را مقداری راويولی آماده شده بريزيد. باز روی راویولی را کمی سس سفید بريزيد، کمی پنیر رنده‌شده روي آن بپاشيد.
16. باز کمی راویولی و سس سفید و پنیر و به‌همین ترتيب تا تمام مواد تمام شود.
17. روی ظرف را مقداری پنیر بپاشيد و ظرف را در فر با حرارت ملایم به مدت یک ربع تا بیست دقیقه بگذاريد.
18. این غذا را با همین ظرف نسوز سر میز ببريد.


* ممکن است به‌جای سس‌سفید، سس‌قرمز بکار برد و به‌جای کوفته‌ریزه، گوشت قیمه‌ای پخته شده مصرف کرد.
* ممکن است بعد از این‌که راویولی را آماده کردید، بدون جوشاندن در آب، در روغن سرخ کنید. در این صورت سس‌سفید لازم ندارد و بلافاصله پس از سرخ شدن سر میز می برید.